dimecres, 16 de setembre del 2009

Donant'l-hi la volta a AIXÒNOÉSPÀNIC

AIXÒNOÉSPÀNIC, CINAPSE O NOXIA ?

CINAPSE:
Les sinapsis son unions especialitzades per les que les cèl·lules del sistema nerviós s'envien senyals entre elles i amb cèl·lules no neuronals, tals com les musculars o glandulars.
Les sinapsis permeten  a les neurones del sistema nerviós central formar una xarxa de circuits, crucials per a la percepció i el pensament. El cervell conté un nombre de sinapsis al voltant dels 1000 bilions, estabilitzant-se a l'edat adulta aproximadament en la meitat.
La modificació dels paràmetres sinàptics poden modificar el comportament dels circuits neuronals i la interacció entre els diferents mòduls que componen el sistema nerviós. Es el fenomen conegut com Neuroplasticitat, i consisteix en la capacitat que tenim per modificar aquestes connexions i de modificar les rutes d'interconnexió de les neurones de manera temporal o permanent, modificant el funcionament dels circuits neuronals i la organització pròpia del cervell.

Aquest procés passa durant i després de la seva maduració en processos com la memòria i l'aprenentatge, conegut com plasticitat adaptativa.

NOXIA:
Coneixement a partir de les impressions subministrades pel òrgans sensorials. Implica la percepció, reconeixement i denominació dels estímuls provinents d'un objecte.
Entre les característiques més fascinants del nostre cervell destaca la seva capacitat per modificar constantment la seva pròpia funció en resposta a les experiències, que es presenten a cada instant.
Deduïm que totes les estructures cerebrals identificables son presents des de'l naixement, però el desenvolupament de les cèl·lules i les seves connexions continua, incrementant la complexitat de l'estructura resultant segons l'estimulació que es proporcioni a la persona.

MÚSICA: experimentació sonora

Crec que la improvisació lliure i no idiomàtica, i la recerca de sonoritats sorprenents respon a aquest anhel de superació del nostre inconscient, i que el llenguatge resultant es, per força, enriquidor per tothom qui en participa, activament a l'escenari, o activament en l'escolta.

Això és per a mi, AIXÒNOÉSPÀNIC.