dilluns, 28 de novembre del 2011

RUMOR. Una instal·lació sonora de l'Albert Guitart.

 
Rumor és una peça que vol incitar a la reflexió sobre les relacions entre la saturació informativa i la pèrdua de significació del missatge en el context actual, especialment en l'àmbit del discurs polític.

Vivim en una societat en què la circulació de signes es multiplica exponencialment fins a extrems en què el llenguatge veu esvaïda la seva potencialitat comunicativa -i per descomptat transgressora: la hipertròfia del missatge acaba convertint els fluxes d'informació en un aparell de censura que transforma la significació en una xarxa de brogits sense espessor, en un rumor latent i constant.

El rumor que desplega aquesta instal·lació mostra com el poder s'apropia del llenguatge i el converteix en un aparell de narcosi. La manipulació d'aquest llenguatge ja no passa per la supressió o interrupció del mateix, sinó per la seva proliferació desmesurada, en un procés d'inflació del signe que comporta una dramàtica devaluació del sentit. Fer de les coses un soroll de fons que desemboca en el silenci.

Rumor és una instal·lació sonora d'Albert Guitart inclosa al Dispositiu de Camp Magnètic concebut i coordinat per Gràcia Territori Sonor.

text: Sebastià Jovani


Enllaços:DISPOSITIU DE CAMP MAGNÈTIC - 3a setmanaDispositiu de Camp Magnètic proposa una mirada sobre quatre àmbits diferenciats de l’experimentació musical que, no obstant això, comparteixen l’atreviment d’interrogar els processos de creació i producció de l’art sonor al marge de la uniformitat estilística de les tendències a l’ús, a través de l’experiència de proximitat del cos i de l’entorn: el bricolatge sonor, o com extreure música dels objectes quotidians no musicals; l’apropiacionisme sonor, o com atorgar una segona forma als sons preexistents; el paisatge sonor, o com entendre musicalment els sons que ens envolten, i la veu com instrument, o l’exploració sonora de les possibilitats del nostre cos.

Aquest dispositiu proposa quatre sessions monogràfiques dedicades, cadascuna d’elles, a un d’aquests quatre àmbits, a través d’intervencions de diferents formats, des del concert a la instal•lació passant per la performance i les activitats dirigides al públic familiar, i que permet aproximar-se al treball d’alguns dels més destacats i representatius artistes d’aquest vessant de l’exploració sonora.

Dies 1, 2 i 3 de desembre: Paisatge sonor

La noció de paisatge sonor parteix del camp de la música concreta, i pretén redefinir l’experiència sonora i l’escolta a partir de l’ús d’elements objectius de l’entorn, dotant-los d’una nova dimensió estètica. El paisatge sonor busca la complicitat de l’oient a partir de l’anàlisi de l’espai circumdant, i promou una nova aproximació a l’entorn sonor, incloent aquell més quotidià i generalment desapercebut.


1.12.11 – 20 h. – Concert (3 €)
Francisco López

Francisco López és un els exponents mundials del paisatgisme sonor i amb una obra que s’estén en el decurs d’una discografia de més de 200 títols, per la que ha estat guardonat en diverses ocasions al prestigiós certàmen Ars Electronica. Francisco López canalitza els seus coneixements científics en el camp de la biologia i dels ecosistemes treballant a partir d’enregistraments de camp en entorns naturals de tot el món i reutilitzant-los en contextos en els quals busca intervenir directament sobre les percepcions del públic.


2 - 4.12.11 Instal·lació (accés lliure)
Albert Guitart; Rumor

Músic i enginyer de so, Albert Guitart s’ha especialitzat en les relacions entre el so i l’espai físic, així com les vinculacions d’aquests amb la matemàtica i d’altres camps de la ciència. Com a músic ha editat treballs i actuat a diversos països europeus. És un dels integrants del projecte DOMUS, instal•lat al centre comercial Illa Diagonal i que ha substituït el tradicional fil musical per un dispositiu capaç d’autogenerar situacions sonores a partir de múltiples paràmetres d’interacció amb l’entorn arquitectònic. Rumor és una peça que vol incitar a la reflexió sobre les relacions entre la saturació informativa i la pèrdua de significació del missatge en el context actual, especialment en l'àmbit del discurs polític.

3.12.11 – 11:30 h - Activitat familiar (entrada gratuïta amb inscripció prèvia al 902 13 13 60)
Sons de Barcelona; Jo, So, Cosa

Sons de Barcelona és un col•lectiu de pedagogia sonora, sorgit del projecte Freesound al Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, l’any 2008. Els tallers de Sons de Barcelona, realitzats a escoles, centres d’art, biblioteques... son exploracions creatives de la rellevància i possibilitats d’allò sonor, dissenyats amb un públic general en ment. Som sonors (pica de mans i digues “aaaaa”), i les coses al voltant nostre també ho son. Un paraigües sona com les ales d’un drac, i dos cocos com un cavall al galop. Podem produir sons, escoltar-los (les coses sonen diferent si s’escolten) gravar-los i manipular-los. Què és un paisatge sonor?