dimarts, 8 de juny del 2010

DOMUS, DISPOSITIU OMNÍMODE DE MOVIMENT I UBICACIÓ SONORS, O COM CONVERTIR UN EDIFICI DE MONEO EN UN INSTRUMENT MUSICAL

Domus és un projecte pioner concebut per Gràcia Territori Sonor per a l’illa Diagonal que aporta una nova reflexió i una nova aplicació en les relacions entre el so i l’espai arquitectònic.
Un dispositiu encarregat a tres artistes que proporciona un entorn sonor inèdit a una tipologia d’espai com és un centre comercial, en una operació sense precedents en aquest tipus d’equipaments. Fer més habitable aquest espai no suposa convertir-lo en el banc de proves d’experiments de conductisme psicològic ni tampoc en
abocador de ràdio-formules, sinó permetre que cada un dels seus segments, llocs de pas i punts de trobada dugui el visitant a tenir la certesa de que està “habitant” aquell lloc.
No es tracta d’un dispositiu musical, sinó d’una aplicació informàtica que consta d'un conjunt de programacions matemàtiques on es barregen l'atzar, el càlcul probabilístic, la síntesi d'àudio, els enregistraments concrets i les modificacions electròniques de tots ells basat en l'estudi particular de l'arquitectura i usos de l'espai i la recollida de dades externes via sensors, aplicada a l'equipament tècnic sonor prèviament instal·lat a l'edifici.
El resultat d’aquesta aplicació és un sistema sonor auto-generador que, instal·lat de forma permanent a l’illa Diagonal, dialogarà constantment amb el seu entorn, proporcionant un flux de situacions acústiques en constant modificació.

Us convido a passejar per L'Illa Diagonal i anar notant com amb el pas del temps el dispositiu s'anirà fonent amb l'edifici i aquest amb el seu entorn pròxim, fins a fer de l'espai una confortable llar.

CONCEPTE: Gràcia Territori Sonor / L’illa Diagonal
COMPOSICIÓ: Albert Guitart, Ramon Faura i Ignacio Lois
ANÀLISI ACÚSTICA: Albert Guitart
PROGRAMACIÓ: Ignacio Lois
ESTUDI ARQUITECTÒNIC: Ramon Faura

Podeu ampliar la informació amb aquests comentaris de premsa:
Rambla, El Periódico, El Punt, El País,